Osastomme

Maalaus- ja lattianpäällystysalan edunvalvonta ja työehtosopimusten sopiminen on osastomme ydintoimintaa; Rakennusliiton organisaation kautta.

Sääntöjen mukainen tarkoitus ja tehtävä mm.

1) Osaston tarkoituksena ja tehtävänä on koota paikkakunnan maalaus- ja lattianpäällystysalan työntekijät ja toimihenkilöt liiton jäsenyyteen sekä toimia näiden ja liiton sääntöjen, liittokokousten päätösten mukaisesti jäsentensä taloudellisen ja henkisen tason kohottamiseksi.

2) Tarkoituksen toteuttamiseksi osasto:

1) valvoo toimintapiirissään alan työehtosopimusten noudattamista ja jäsentensä oikeuksia työmarkkinoilla;

a) toimii alan työ- ja palkkaehtojen ja sosiaalisen lainsäädännön parantamiseksi;

c) edistää jäsentensä opiskelua, ammatillista kehittymistä sekä kaikinpuolista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä kanssakäymistä,

3) Osasto on oikeutettu muodostamaan keskuudessaan osaston hallituksen valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden säännöt osaston hallitus hyväksyy.

4) Osasto kuuluu jäsenenä Rakennusliitto ry:n aluejärjestöön.